Najčešća pitanja

Tirien Logo
Zašto Vam je potreban web sajt?

U današnje vreme, kada konkurencija vreba na svakom koraku javlja se potreba za originalnošću u poslovanju, za nečim što bi Vas izdvojilo iz mase, što bi Vas učinilo prepoznatljivim.

Web sajtom podižete Vaše poslovanje na sledeći nivo i postajete efikasniji u prezentaciji Vaše ponude putem interneta. Samim tim obezbeđujete bolju i lakšu komunikaciju sa Vašim klijentima uz niže troškove u odnosu na oglašavanje u drugim medijima. Vaše informacije postaju dostupne celom svetu.

Unapredite imidž i marketing Vaše kompanije izradom web sajta.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/zasto_vam_je_potreban_web_sajt/

Tagovi:
|web sajt| |web izrada| |izrada sajta| |internet| |marketing| |efikasnije poslovanje|

Podelite sa drugima:   

Koja je procedura izrade web sajta?

Onog momenta kada odlučite da želite svoj web sajt, možete nas kontaktirati telefonom ili e-mailom, a po Vašoj želji možemo organizovati i sastanak.

Nakon što saslušamo Vaše želje o budućem izgledu Vašeg web sajta, i damo neke naše predloge, pristupamo izradi template-a. Takođe kod nas možete registrovati domen i hosting. Poželjan je unapred pripremljen materijal Vaše firme za izradu web sajta.

Pošto je template završen i Vi zadovoljni njegovim izgledom, vrši se uplata od 30% od pune cene izabranog paketa, nakon čega počinje programiranje sajta.

Izrada preostalog dela web sajta podrazumeva punjenje stranica unapred pripremljenim materijalom u okviru dogovorenog roka za njegovu izradu. Postoji i mogućnost izrade web sajta u kraćem roku od predviđenog, što naravno utiče na krajnju cenu izabranog paketa.

Nakon što je Vaš web sajt konačno završen, vrši se uplata preostalog dela novca.

Međutim, naša saradnja ne mora ovde da se završi. Ona može da se nastavi kroz aktivno reklamiranje Vašeg web sajta na internetu (Internet marketing) i poboljšanjem njegove pozicije na web pretraživačima (SEO), kroz konsalting kao i redovno održavanje i dopunjavanje sajta.

Tu smo i ako Vam je potreban novi dizajn već postojećeg web sajta, izrada logotipa Vaše firme, slikanje Vaših objekata za potrebe izrade Vašeg web sajta, kao i CMS sistem za samostalno menjanje sadržaja na sajtu.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/koja_je_procedura_izrade_web_sajta/

Tagovi:
|web sajt| |web izrada| |izrada sajta| |template| |domen| |hosting| |naplata| |cms| |seo| |internet marketing| |konsalting|

Podelite sa drugima:   

Šta je domen za web sajt?

Domen predstavlja naziv Vaše web prezentacije na internetu. Oblika je npr, www.domen.com i zapravo je maska za IP adresu hostinga na kome se nalazi Vaš sajt, kako bi olakšalo upotrebu Interneta kao globalne mreže.

Postoji više vrsta domena i njihovih ekstenzija. Najrasprostranjeniji od univerzalnih i internacionalnih domena su .com, .net i .org, gde svaki od njih predstavlja određenu skraćenicu koja opisuje karakter web sajta. COM – komercijalni domen, NET – domen mreže, ORG – domen organizacije. Pored internacionalnih domena postoje i nacionalni, koji predstavljaju zapravo teritorijalnu pripadnost web sajta. Za našu državu koriste se .RS i .CO.RS domeni.

Pored gore navedenih navešćemo još neke domene koji su najčešće u upotrebi. To su .INFO, .EDU i .TV.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_domen_za_web_sajt/

Tagovi:
|domen| |hosting| |internet| |com| |net| |org| |rs| |web sajt|

Podelite sa drugima:   

Šta je sabdomen za web sajt?

Sabdomeni su zapravo poddomeni koji se koriste za bolju organizaciju i preglednost sajta, kao i za decentralizaciju celokupnog web sajta. Kada se koriste, stavljaju se u naziv domena umesto www. , pa se dobija domen oblika engleski.mojsajt.com. U ovom primeru sajt je www.mojsajt.com a subdomen ili poddomen je engleski i može da vodi na englesku verziju sajta www.mojsajt.com.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_sabdomen_za_web_sajt/

Tagovi:
|sabdomen| |subdomain| |poddomen| |domen| |hosting| |web sajt| |engleski| |internet|

Podelite sa drugima:   

Šta je hosting za web sajt?

Hosting je mesto na internetu na kome se nalazi Vaš sajt. Pod „mesto“ se podrazumeva određeni virtualni prostor na nekom računaru koji je povezan sa internetom u svako doba dana i noći. Od hostinga sajta zavise i karakteristike samog sajta. Hosting mora da zadovolji sve zahteve Vašeg sajta kako bi sajt mogao optimalno da funkcioniše. Osnovni parametri hostinga o kojima se mora voditi računa su veličina memorije koja je dostupna, kapacitet mesečnog protoka podataka, operativni sistem, broj mail adresa i subdomena na hostingu, prisutnost baze podataka na sajtu, broj parkiranih domena, itd...

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_hosting_za_web_sajt/

Tagovi:
|hosting| |protok| |domen| |sabdomen| |web sajt| |web izrada| |baza podataka| |parkirani domeni| |protok|

Podelite sa drugima:   

Šta je templejt za web sajt?

Templejt (template) za web sajt je temelj celokupne izrade web sajta i radi se na samom početku procesa pravljenja web sajta. Predstavlja grafičkok rešenje celokupnog web sajta na kome će se menjati samo tekstualni sadržaj i slike, ili pomoću kojeg će se praviti grafičke varijacije na određenim delovima sajta ukoliko za to ima potrebe.

Pored grafičkog rešenja za Vaš web sajt, web templejt predstavlja i programiranje univerzalnog koda koji će se koristiti u potpunosti ili samo parcijalno na svim stranicama Vašeg budućeg sajta.

Templejt uglavnom rade web dizajneri po Vašim zahtevima i rezultat bude jedinstveni dizajn koji će posedovati Vaš web sajt na Internetu.

Takođe, postoje i besplatni web templejti na internetu ali su pristupni svima pa postoji šansa da naiđete posle određenog vremena na neki web sajt koji izgleda isto kao i Vaš.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_templejt_za_web_sajt/

Tagovi:
|templejt| |template| |web sajt| |web izrada| |web dizajn| |jedinstveni dizajn| |internet| |dizajn|

Podelite sa drugima:   

Šta je jedinstveni dizajn web sajta?

Jedinstveni dizajn web sajta je template koji je urađen po Vašim željama i idejama, ili po preporukama naših web dizajnera. Rezultat je unikatan web sajt koji je po svom dizajnu i izgledu jedinstven na Internetu i neće Vam se desiti da naiđete na sajt koji je identičan Vašem po izgledu.

Ovakav dizajn se preporučuje ozbiljnim firmama jer kao takav predstavlja stvar prestiža i jedinstvenog imidža te firme.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_jedinstveni_dizajn_web_sajta/

Tagovi:
|template| |templejt| |web izrada| |web dizajn| |jedinstveni dizajn| |internet| |dizajn|

Podelite sa drugima:   

Šta su statičke stranice web sajta?

Statičke stranice sajta su stranice koje kada se jedanput formiraju ne mogu da se menjaju same od sebe već su postojane sve dok ih sledeći put ne promeni sam web programer. Ekstenzija statičke web strane je .htm ili .html.

Predstavljaju najjeftiniji vid prikazivanja podataka na web sajtu.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_su_staticke_stranice_web_sajta/

Tagovi:
|staticke strane| |html| |htm| |web sajt| |web izrada|

Podelite sa drugima:   

Šta je HTML i HTM?

HTML i HTM su ekstenzije fajlova koji su zapravo Vaše stranice na internetu. Sa ovim ekstenzijama se predstavljaju isključivo statičke web strane.

HTML (HyperText Markup Language) predstavlja zapravo jednostavan programski jezik koji služi za obeležavanje teksta koji se prikazuje korisniku i programiranje jednostavnih objekata na internetu. Ujedno je i standard za Internet dokumente.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_html_i_htm/

Tagovi:
|staticke strane| |html| |htm| |web sajt| |web izrada| |standard| |internet|

Podelite sa drugima:   

Šta je CSS?

CSS (Cascade Style Sheet) je skup vizuelnih stilova koji se koriste na sajtu. Koristi se u sprezi sa HTML tehnikama kako bi se web sajt što bolje prikazao na internetu. Može biti integrisan u samu stranicu ili kao zaseban eksterni fajl. Moderna web izrada sajtova ga nezaobilazno koristi za izradu templejtova.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_css/

Tagovi:
|stil| |templejt| |template| |web izrada| |izrada sajta| |html|

Podelite sa drugima:   

Šta su dinamičke stranice web sajta?

Dinamičke strane web sajta su stranice koje imaju sposobnost da se menjaju same na osnovu podataka i upita koje primaju od korisnika koji gleda web sajt. Koriste se najčešće prilikom izrade zahtevnijih web sajtova koji moraju da budu apsolutno prilagođeni zahtevima korisnika koji pregleda web sajt. Takođe se koriste za povezivanje sa bazom podataka i njenom manipulacijom. Nezaobilazne su u izradi online web prodavnica.

Upotrebom ove tehnike je moguće ostvariti mnogo različitih prikaza na web sajtu kreiranjem i programiranjem samo jedne dinamičke strane.

Tehnike koje se koriste za izradu dinamičke web stranice su najčešće PHP, COLD FUSION, JAVA SCRIPT i ASP. Njihove ekstezije web stranice su .php, .cf, .jsp i .asp.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_su_dinamicke_stranice_web_sajta/

Tagovi:
|dinamicke strane| |web sajt| |javascript| |php| |asp| |web izrada| |baza podataka| |online prodavnica|

Podelite sa drugima:   

Šta je PHP?

PHP je najrasprostranjeniji programski jezik koji se koristi za programiranje dinamičkih web strana. Ekstenzija web strana koje se prave u PHP-u je .php.

Da bi se koristio PHP potrebno je da ga hosting podržava. Najčešće se koristi u sprezi sa MySQL bazom podataka i uglavnom radi na Linux operativnom sistemu pod Apache web serverom.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_php/

Tagovi:
|php| |dinamicke strane| |baza podataka| |server| |apache| |linux|

Podelite sa drugima:   

Šta je ASP?

ASP je jedan od najrasprostranjenijih programskih jezika koji se koristi za programiranje dinamičkih web strana. Ekstenzija web strana koje se prave u ASP-u je .aspx.

Za razliku od PHP-a koristi Windows operativni sistem i SQL bazu podataka u većini slučajeva.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_asp/

Tagovi:
|asp| |php| |dinamicke strane| |baza podataka| |server| |windows|

Podelite sa drugima:   

Šta je JavaScript?

JavaScript je programski jezik koji se u poslednje vreme dosta rasprostranjen na internetu i koristi se kako bi se programirale neke stvari na web sajtovima koje su neizvodljive u standardnim web sajt tehnikama. Najčešće se koriste u izradi padajućih menija na web sajtovima.

Postoji mogućnost kreiranja celokupnih dinamičkih web sajtova i web strana u JS tehnici i ekstenzija im je .jsp.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_javascript/

Tagovi:
|javascript| |web sajt| |meni| |internet| |dinamicke strane|

Podelite sa drugima:   

Šta je baza podataka na web sajtu?

Baza podataka je skup tabela raznih informacija koje se po potrebi pozivaju na odredjene delove web sajta. Za razliku od standardnih web stranica u bazi se podaci mogu izmeniti i sačuvati. Na internetu u web izradi sajtova, najčešće nailazimo na MySQL i SQL baze podataka.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_baza_podataka_na_web_sajtu/

Tagovi:
|baza podataka| |web sajt| |mysql| |sql| |internet|

Podelite sa drugima:   

Šta je MySQL?

MySQL je najčešći tip baze podataka na web sajtu i kada je web izrada u pitanju. Koristi se u sprezi sa dinamičkim web stranicama kao što su PHP i ASP.

Da bi koristili bazu podataka na web sajtu potrebno je da hosting podržava MySQL bazu podataka.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_mysql/

Tagovi:
|baza podataka| |web sajt| |mysql| |sql| |internet| |php| |asp|

Podelite sa drugima:   

Šta je flash animacija na web sajtu?

Flash animacija je najčešći vid interaktivne animacije u web izradi sajta. Osim što je prilično mala, ona može da izvede sjajne efekte prilikom dizajniranja stranica na web sajtu.

Koristi se dosta za izradu banera na web sajtu, headera web dizajna, menija na web stranicama its. Takođe su sve atraktivnije ekskluzivne web prezentacije kao najelegantniji vid web sajta.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_flash_animacija_na_web_sajtu/

Tagovi:
|flash| |animacija| |web dizajn| |baner| |header| |meni| |ekskluzivni sajt|

Podelite sa drugima:   

Šta je flash web sajt?

Web sajt u Flashu je zapravo ekskluzivan web sajt koji se koristi kako bi ostavio jak stilski efekat na onoga ko gleda web stranice koje su cele u Flash-u. Ovakav vid web izrade sajta se preporučuje onima kojima nije potreban dobar rang na web pretraživačima već da prezentacija bude elegantana i reprezentativna. Dizajn je u ovakvoj web izradi stavljen u prvi plan.

Pošto se ovde govori o ekskluzivnim web sajtovima, ono što sledi iz toga je cena koja je veća nego kod klasičnih web sajtova, ali je i efekat koji sajt ostavlja na korisnika takođe mnogo efektivniji.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_flash_web_sajt/

Tagovi:
|web sajt| |flash| |web izrada| |ekskluzivan sajt| |web dizajn| |rang|

Podelite sa drugima:   

Šta je baner na web sajtu?

Baner predstavlja vid oglasa na web sajtu i koristi se kao pokretna reklama koja vodi na sajt onoga koga reklamirate. Česta alatka internet marketinga. Ukoliko želite da reklamirate svoj sajt na nekom drugom sajtu, pravo rešenje je da napravite svoj baner i postavite ga na tuđi sajt uz dogovor i nadoknadu koju postignete sa vlasnikom tog web sajta.

Baneri se najčešće prave u Flashu ili GIF formatu pokretne slike.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_baner_na_web_sajtu/

Tagovi:
|baner| |reklama| |oglas| |flash| |web sajt| |internet marketing| |web izrada|

Podelite sa drugima:   

Šta je internet marketing?

Internet marketing je zbir aktivnosti koje se upotrebljavaju u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču, korišćenjem Interneta kao sredstva poslovne komunikacije. Internet marketing povezuje sve aspekte interneta, uključujući dizajn, razvoj, reklamiranje i prodaju preko interneta.

Pored ovog termina koriste se i termini e-marketing, koji obuhvata svaki vid elektronskog marketinga, onlajn marketing, sajber marketing, virtuelni marketing i interaktivni marketing.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_internet_marketing/

Tagovi:
|internet marketing| |e-marketing| |online marketing| |sajber marketing| |virtuelni marketing| |interaktivni marketing|

Podelite sa drugima:   

Zašto je bitan internet marketing?

Biti prvi na Google ili Yahoo pretraživaču za određeni proizvod, uslugu ili kategoriju je od velikog značaja za Vaše poslovanje, jer Vam vrlo brzo može vratiti uloženi novac kroz povećanje prometa. Kako bi se to postiglo potrebno je vršiti kontinuiranu optimizaciju sajta zahtevima pretraživača (SEO - Search Engine Optimization).

Upravo zbog toga, danas ulaganje u pozicioniranje na web pretraživačima ima veći udeo u rastu prodaje nego sve druge vrste marketinga zajedno!

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/zasto_je_bitan_internet_marketing/

Tagovi:
|seo| |pretrazivaci| |google| |yahoo| |internet marketing| |pozicioniranje|

Podelite sa drugima:   

Šta je SEO?

SEO (Search Engine Optimization) je optimizacija sajta za web pretraživače. Ovo je najbitnija stavka u web i online internet marketingu. Cilj je da se web sajt ili web stranica, prilikom web izrade, optimizuju za određene ključne reči i da kada ih internet korisnici ukucaju u web pretraživače, Vaš sajt bude među prvim rezultatima. Najbitniji su rezultati na Google web pretraživaču jer njega koristi najveći broj ljudi.

Izbor ključnih reči na koje se web sajt optimizuje je od velikog značaja, kao i konkurencija za te reči.

SEO paket je nešto što se implementira na sam sajt prilikom web izrade a SEO program je projekat koji se sprovodi u delo mesecima kao aktivna marketing kampanja Vašeg web sajta. Kod nas se SEO program plaća tek po vidljivim rezultatima na web pretraživačima.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_seo/

Tagovi:
|seo| |pretrazivaci| |google| |yahoo| |internet marketing| |pozicioniranje| |optimizacija| |web sajt| |tagovi| |kljucne reci| |web izrada|

Podelite sa drugima:   

Šta su internet pretraživači?

Web pretraživači su web sajtovi i online baze podataka, koji služe za pretragu celokupnog Interneta ili njegovih određenih delova. Rezultate pretrage koje korisnici ovih sajtova dobijaju su generisani na osnovu mnogo parametara koji odlikuju web sajtove. Najbitniji parametri su ključne reči i rang sajta.

Pored internacionalnih web pretraživača kao što su Google, Yahoo i Bing, postoje i domaći nacionalni web pretraživači kao što su Krstrarica, Pogodak i sl.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_su_internet_pretrazivaci/

Tagovi:
|pretrazivaci| |google| |yahoo| |bing| |web sajt| |baza podataka| |kljucne reci| |rang| |pogodak| |krstarica|

Podelite sa drugima:   

Šta je google?

Google je firma koja nastoji da preuzme svetski vrh kada je u pitanju IT. Poznat najviše kao pretraživač na www.google.com, kako je i poceo, sada se razvija u svim pravcima informacionih tehnologija i vrlo uskoro ćemo biti svedoci njegovog prvog operativnog sistema.

Za ovaj veliki uspeh i rang ove firme, zaslužan je servis za internet pretraživanje sadržaja na web sajtovima, koji je napravljen tako da bude apsolutno prilagođen korisnicima istog i da koristi napredne algoritme pretrage pomoću kojih se postiže dobijanje mnogo vernijih rezultata pretrage. Kao takav, predstavlja veoma bitnu stavku u planovima prilikom izrade skoro svakog web sajta i internet marketing plana.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_google/

Tagovi:
|google| |internet| |pretrazivaci| |rang| |internet marketing| |it| |web sajt|

Podelite sa drugima:   

Šta su tagovi na web sajtu?

Tagovi su ključne reči koje pomažu korisnicima koji čitaju ili pretražuju web sajtove i njihove strane. Predstavljaju glavne reči koje su od velike važnosti za nekoga ko čita taj tekst i koje se u većini slučajeva dosta ponavljaju na nekoj web stranici.

Uglavnom se klikom na određeni tag ili ključnu reč, dobija listing stranica na istom sajtu, na kojima se pojavljuju te reči ili koje su od nekog značaja za pojmove koje te ključne reči predstavljaju.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_su_tagovi_na_web_sajtu/

Tagovi:
|tagovi| |kljucne reci| |web sajt| |pretraga| |pretrazivaci| |internet|

Podelite sa drugima:   

Šta je internet konsalting?

Internet konsalting je savetovanje koje dobijate kao bi poboljšali rang Vašeg web sajta i kako bi ostvarili bolje rezultate poslovanja ili neke druge delatnosti na internetu. Glavna alatka za dobijanje dobrih rezultata je internet marketing, a način na koji ćete doći do istog Vam savetujemo putem internet konsaltinga.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_internet_konsalting/

Tagovi:
|internet| |internet konsalting| |internet marketing| |web sajt|

Podelite sa drugima:   

Kako se menja sadržaj na web sajtu?

Sadržaj na web sajtu možete menjati sami ili proslediti promene web programeru koji će to uraditi za Vas. Kako ćete menjati sadržaj na Vašem web sajtu, uslovljeno je tehnikama web izrade sajta. Zato veoma bitno da se o tome razmišlja prilikom same izrade web sajta kako bi kasnije izbegli dodatne troškove dorade sajta.

Ukoliko ste upoznati donekle sa tehnikama koje su korišćene prilikom izrade Vašeg web sajta, možete i sami menjati sadržaje na svojim web sajtovima. Ipak, takav način održavanja Vam ne preporučujemo iz razloga što mi u tom slučaju nemamo kod sebe poslednju verziju Vašeg sajta, i ako bi došlo do pada sajta nećemo biti u mogućnosti da Vam povratimo poslednji aktuelan sadržaj.

Naravno, ne morate biti web programer da bi mogli sami sa upravljate sadržajem na web sajtu. Postoji sistem za upravljanje web sadržajem, poznat kao CMS, koji predstavlja veoma lak i intuitivan interfejs pomoću koga možete sa lakoćom, uz nekoliko klikova, promeniti određene delove Vašeg sajta. Ovaj web softver može biti napravljen za Vas i potrebe Vašeg sajta koje Vi odlučite da napravite dostupnim za promene. Sami možete dizajnirati i osmisliti program za promenu sadržaja na web stranama onako kako Vama odgovara, a mi ćemo ga napraviti za Vas. Tako ćete uštedeti dosta novca ako planirate da Vaš sajt održavate sa uvek svežim sadržajem, što Vam toplo preporučujemo.

Postoje i besplatni CMS sistemi kao što je Joomla, ali je potrebno da se prođe obuka za ovaj softver jer zahteva neko osnovno znanje o webu, a pri tom poseduje veliki broj alatki i modula koje uglavnom nećete koristiti.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/kako_se_menja_sadrzaj_na_web_sajtu/

Tagovi:
|cms| |web sajt| |web izrada| |dorada sajta| |izrada sajta| |joomla|

Podelite sa drugima:   

Šta je CMS?

CMS (Content Management System) je web softver za upravljanjem sadržaja na web sajtu. Uz pomoć njega možete sami menjati sadržaj na Vašim web stranicama bez angažovanja web programera.

CMS možemo da napravimo po Vašim zahtevima i potrebama, a možete i koristiti neka od besplatnih ali i komplikovanijih rešenja kao što je Joomla.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_cms/

Tagovi:
|cms| |joomla| |dorada sajta| |web sajt| |izrada cms|

Podelite sa drugima:   

Šta je Joomla?

Joomla je najpoznatiji besplatni CMS, softver za upravljanje sadržajem stranica web sajtova. Sadrži veliki broj opcija i modula koji mogu biti implementirani u sam sadržaj web sajta, ali je ujedno i prilično komplikovan za korisnike koji nemaju toliko iskustva sa administracijom web sajtova na internetu.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_joomla/

Tagovi:
|joomla| |cms| |dorada sajta| |web sajt|

Podelite sa drugima:   

Šta znači održavanje web sajta?

Održavanje web sajta je skup delatnosti koje obezbeđuju da Vaš sajt funkcioniše neometeno na Internetu i da, ukoliko dođe do napada na sajt ili inficiranja sajta virusom, on bude funkcionalan za vrlo kratko vreme sa podacima koji se sačuvavaju na određeni vremenski period (backup) koji je unapred definisan u planu održavanja sajta. Taj plan se formira u zavisnosti od potreba korisnika i visine novčane nadoknade za održavanje web sajta.

U održavanje web sajta po planu može biti uvršteno i nekoliko izmena sadržaja web sajta. Održavanje se radi na mesečnom ili godišnjem nivou.

Takođe je moguće i održavanje web sajtova koje Vam nismo mi izradili ali želite da ih mi održavamo.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_znaci_odrzavanje_web_sajta/

Tagovi:
|odrzavanje| |web sajt| |internet| |cms| |pad sajta| |virus| |dorada sajta| |backup|

Podelite sa drugima:   

Šta je backup web sajta?

Backup web sajta je čuvanje celokupnog sadržaja web sajta i informacija u bazi podataka tako da ukoliko dođe do pada sajta ili delovanja nekog virusa, sajt može vrlo brzo da se vrati u svoju punu funkcionalnost sa svojim aktuelnim sadržajem.

Vernost bekapovanih informacija i podataka je veća ako se backup vrši češće. Vremenski period bekapovanja je određen u planu održavanja web sajta.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/sta_je_backup_web_sajta/

Tagovi:
|backup| |odrzavanje| |baza podataka| |web sajt| |pad sajta|

Podelite sa drugima:   

Zašto pada web sajt?

Web sajt se nalazi na Internetu koji je zapravo globalna svetska informaciona mreža, i kao takav je dostupan svakome. Razlozi za padanje sajta i njegovo obaranje mogu biti raznovrsni i ne mogu se predvideti. Najčešće su u pitanji hakerski napadi na web sajt ili inficiranje sadržaja sa nekim virusom koji kruži internetom. Razlog pada sajta može biti i prevazilaženje kapaciteta hostinga kao što su mesečni protok informacija ili količina memorije koju zauzima web sajt, ukoliko se o tome ne vodi računa.

Web hostinzi su uglavnom dobro zaštićeni od ovakvih napada ali zaštita nije stoprocentna i backupom i održavanjem web sajta dobijate veću sigurnost.

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/zasto_pada_web_sajt/

Tagovi:
|pad sajta| |virus| |odrzavanje| |hosting| |internet| |backup|

Podelite sa drugima:   

Web programer ili Web dizajner?

Blog Ivane Paunković na ovu temu možete pogledati ovde
Web programer ili Web dizajner?

Web adresa pitanja:
http://www.tirien.rs/pitanja_web_izrada_sajta/web_programer_ili_web_dizajner/

Tagovi:
|web dizajner| |web programer| |edukacija| |ivana paunkovic| |blog|

Podelite sa drugima: